Bedrijfschap

Uit ArenaWiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Een bedrijfschap is een publiekrechtelijke organisatie in Nederland van de bedrijven die in eenzelfde branche werken. Een bedrijfschap wordt ingesteld op verzoek van werkgevers- en werknemersorganisaties uit de betreffende sector.

De vergelijkbare term productschap wordt gebruikt voor een organisatie die zich richt op de branches behorend tot een productiekolom. Productschappen zijn voornamelijk in de landbouwsector zijn te vinden. In gevallen, waarbij het bedrijfslichaam tot een segment in een of meerdere productiekolommen behoort, spreekt men van een bedrijfschap.

Lijst van bedrijfschappen

Nederland telt op dit ogenblik 6 bedrijfschappen:

 • Bedrijfschap Afbouw
 • Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel
 • Hoofdbedrijfschap Ambachten
 • Hoofdbedrijfschap Detailhandel
 • Bedrijfschap Horeca en Catering
 • Bosschap

Financiering

De bedrijfschappen worden gefinancierd door verplichte heffingen. De hoogte van de heffing is afhankelijk van de grootte van de onderneming en (in een aantal gevallen) van de branche waarin de ondernemer actief is. Bedrijven moeten dan ook geregistreerd worden als zij actief zijn in een sector waarvoor een bedrijfschap actief is. De ondernemer is er zelf verantwoordelijk voor dat zijn bedrijf correct geregistreerd wordt. Een aantal bedrijfschappen verzorgen automatisch de registratie aan de hand van de inschrijving bij het handelsregister van de KvK. Vervolgens worden de geregistreerde gegevens ter controle toegezonden aan de ondernemer. Ook streven de bedrijfschappen er naar zoveel mogelijk hun nota's te combineren. Zo krijgen bedrijven die zowel bij het hoofdbedrijfschap Ambachten als bij het Hoofdbedrijfschap Detailhandel geregistreerd staan een gecombineerde nota. In dit geval wordt bovendien een zogenaamde 'samenloopkorting'verleend.

Tot 1 januari 2008 werden de registratie en de heffing voor een aantal bedrijfschappen verzorgd door het Centraal RegistratieKantoor (CRK). Vanaf 1 januari 2008 sturen de betreffende bedrijfschappen de registraties en de nota's uit eigen naam.


Activiteiten

De voornaamste activiteiten van productschappen zijn:

 • Meepraten over regelgeving in Den Haag of Brussel
 • Financieren van onderzoek
 • Bevorderen van de professionaliteit van ondernemers en werknemers
 • Bevorderen van veiligheid en bestrijden van winkelcriminaliteit
 • Reclamecampagnes als "Kijk eens wat vaker in de spiegel van de kapper!"
Persoonlijke instellingen