Beleidskader Gemeentelijke Herindeling

Uit ArenaWiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina is een onderdeel van Fusie: wet- en regelgeving.


Het kabinetsbeleid op het gebied van gemeentelijke herindeling is vastgelegd in het Beleidskader Gemeentelijke Herindeling. Het beleidskader bevat een uitwerking van de in het strategisch akkoord opgenomen uitgangspunten met betrekking tot gemeentelijke herindeling. In vergelijking tot het verleden vaart het huidige Kabinet een andere koers die als volgt te duiden is:

  • Er worden geen gemeentelijke herindelingen meer door het Rijk geëntameerd: stimulans van vrijwillige herindelingen van ‘onderop’.
  • De nadruk ligt bij het maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak voor herindelingsvoorstellen

Het belang van dit beleidskader is niet alleen dat hiermee het kabinetsbeleid nader wordt uitgewerkt, maar zeker ook dat gemeenten en provincies houvast wordt geboden bij discussies over gemeentelijke herindeling die zij voeren of willen voeren.

Persoonlijke instellingen