Centrumgemeente

Uit ArenaWiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Een centrumgemeente is een van de Wgr-modellen uit de Wet gemeenschappelijke regelingen.


Bij de centrumconstructie ontbreekt de rechtspersoonlijkheid. Bij de centrumconstructie worden activiteiten overgeheveld naar één gemeente, provincie of waterschap, dat namens alle deelnemende partners optreedt. De voornaamste kenmerken zijn:

  • (Bestuurlijke en) ambtelijke bevoegdheden inbrengen bij één gemeente
  • Veel geen eigen bestuur
  • Begroting en rekening door centrumgemeente


Voorbeelden van actieve centrumgemeenten

  • Het Westfries Archief (voorheen de Archiefdienst West Friese gemeenten) beheert archiefstukken die niet voor vernietiging in aanmerking komen en die ouder zijn dan twintig jaar voor negen gemeenten. De juridische vorm is op 1-1-2009 gewijzigd van een Wgr-regeling als centrumgemeente naar een gecombineerde Wgr-regeling van centrumgemeente en openbaar lichaam.
Persoonlijke instellingen