Due Dilligence onderzoek

Uit ArenaWiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Due Dilligence onderzoek is een van de onderwerpen van de Gemeentelijke Financiën bij herindelingen.


Een due diligence onderzoek is in gemeentelijk overheidsland bij herindelingen een nieuw fenomeen. Een due diligence brengt de financiële en andere (zoals bedrijfsvoerings-)risico's in kaart. De fusiepartijen willen overtuigd worden dat ‘er geen lijken in de kast’ worden aangetroffen. Het verschil tussen een herindelingscan en een due diligence onderzoek is dat een herindelingscan uitgaat van de gegevens zoals die bekend zijn (in de boeken staan) en sterk financieel gericht is. Het due diligence onderzoek gaat verder door enerzijds een verificatie van de financiële positie en anderzijds ook de risico’s in kaart te brengen die van invloed kunnen zijn op de financiële of andere positie(s) en die niet direct uit de jaarrekeningen en begrotingen blijken.

De gemeenten Boskoop en Rijnwoude zijn de eerste gemeenten die bij een herindelingsproces een due diligence onderzoek laten uitvoeren. Hiervoor is een menukaart ontwikkeld. Klik Media:Menukaart_Due_Diligence_Herindeling_Boskoop_en_Rijnwoude.pdf‎ voor de menukaart.

Persoonlijke instellingen