Financieel toezicht

Uit ArenaWiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Financieel toezicht is een van de onderwerpen van de Gemeentelijke Financiën bij herindelingen.


Om potverteren te voorkomen (doen van grootschalige investeringen zonder het belang van de nieuwe gemeente centraal te stellen) kan op grond van de Wet Algemene Regels Herindeling (Wet Ahri) GS herindelingtoezicht in stellen. De door GS aangewezen besluiten van de individuele fusiepartners behoeven dan goedkeuring van GS voordat ze kunnen worden uitgevoerd. Het criterium op grond waarvan goedkeuring kan worden onthouden is: “het financieel belang van de (nieuwe) gemeente”. Anders dan het normale criterium bij het financiële toezicht: een sluitende (meerjaren)begroting.

Op het moment dat het herindelingontwerp is vastgesteld dienen fusiegemeenten afspraken te maken over onderlinge informatievoorziening over (grote) uitgaven en over de uitvoering van het financieel beleid.

Persoonlijke instellingen