Herindelingscan

Uit ArenaWiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Een herindelingscan is een van de Fusie: Bouwstenen.

Met ingang van 2007 voert de Inspectie Financiën Lokale en provinciale Overheden (IFLO) van het Ministerie van Bzk in samenwerking met de provincies onderzoeken uit naar de financiële positie van een fictieve gemeente, de zogenaamde herindelingscan. De fictieve gemeente is dan de gemeente zoals die kan ontstaan na een voorgenomen gemeentelijke herindeling. Dit financiële onderzoek draagt sterk het karakter van een begrotingsscan. De colleges van de gemeenten moeten gezamenlijk een aanvraag voor een herindelingscan indienen.

Het doel van de herindelingscan is vierledig:

  1. Het onderzoek verschaft de fusiepartners inzicht in de financiële situatie en eventuele knelpunten.
  2. Het onderzoek beoogt het zicht te geven hoe de netto lasten van de nieuwe gemeente zich verhouden tot de selectiegroep van gelijksoortige gemeenten en de (norm)vergoeding van de algemene uitkering.
  3. Een globale berekening van de personeelsomvang in de nieuwe gemeente.
  4. Inzicht in de financiële effecten die zich specifiek voordoen bij een herindeling als aandacht besteed aan zaken waaraan in het traject tot (de besluitvorming van de) herindeling aandacht besteed moet worden.

Klik hier voor de herindelingscan van Bloemendaal-Bennebroek uit 2008.

Persoonlijke instellingen