Intergemeentelijke samenwerking

Uit ArenaWiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Intergemeentelijke samenwerking is een van de structuren om het lokaal bestuur te versterken


Intergemeentelijke samenwerking kan allereerst een antwoord zijn bij de aanpak van grensoverschrijdende vraagstukken. Het motief van dergelijke samenwerking is het gemeenschappelijk beantwoorden van concrete vraagstukken. Dat kunnen gemeenschappelijke vraagstukken zijn. Het kunnen ook vraagstukken zijn waar bij de beantwoording de ene gemeente afhankelijk is van de andere. Gedacht kan worden aan de realisering van voor de ene gemeente noodzakelijke voorzieningen op het grondgebied van de andere gemeente.

Om de mogelijkheden tot dergelijke samenwerking te vergroten, is in het strategisch akkoord een uitbreiding van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) aangekondigd. De voorbereidingen voor deze uitbreiding zijn inmiddels ter hand genomen. Intergemeentelijke samenwerking is ook een antwoord voor gemeenten, die gemeenschappelijk bepaalde taken willen uitoefenen. Deze taken, veelal van uitvoerende aard, kunnen in samenwerking effectiever en efficiƫnter ter hand worden genomen.

Het Bestuursakkoord, dat in juni 2007 met de gemeenten is gesloten, legt de basis voor verdere decentralisatie naar gemeenten, zodat zij meer beleidsruimte krijgen.


Nadere informatie

Op de volgende pagina's is informatie over intergemeentelijke samenwerking uitgewerkt.

Persoonlijke instellingen