Intergemeentelijke samenwerking: Bijzonderheden

Uit ArenaWiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina is een onderdeel van Intergemeentelijke samenwerking.


Een korte geschiedenis

Gemeentewet 1851 (2 artikelen)

  • Begin 20e eeuw veel privaatrechtelijke samenwerking
  • Uitbreiding gemeentewet: doel samenwerking binnen publieke domein


Wet gemeenschappelijke regeling 1950

  • Kabinetsvoorstel 4e bestuurslaag: kamer tegen


Herziening Wgr 1985

  • Accent op verlengd lokaal bestuur
  • Verminderen wirwar van samenwerkingsverbanden


21e eeuw, alternatieve samenwerkingsmodellen


Van ruimtelijke planning naar schaalvoordeel / efficiency naar uitvoering op afstand


Bijzonderheden

We onderscheiden de volgende bijzonderheden bij een intergemeentelijke samenwerking:

Persoonlijke instellingen