Intergemeentelijke samenwerking: Vormen

Uit ArenaWiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina is een onderdeel van Intergemeentelijke samenwerking.


Voor wat betreft de (juridische) rechtsvorm van een bestuurlijke organisatie is er globaal een keuze tussen een privaatrechtelijke en een publiekrechtelijke rechtsvorm. Die keuze wordt op de eerste plaats bepaald door de aard van een taak. Wanneer het publiekrechtelijke taken en bevoegdheden betreft is het principi├źle uitgangspunt dat niet wordt gekozen voor een privaatrechtelijke overeenkomst. De wetgever hecht veel waarde aan de hoofdregel dat publiekrechtelijke taken via de publiekrechtelijke weg worden behartigd vanwege de waarborgen voor bevoegdheidsverdeling, besluitvormingsstructuur, be├»nvloedingsmogelijkheden, toezicht, democratische controle en openbaarheid. Deze waarborgen zijn in het kader van een goede behartiging van het algemeen belang opgenomen.

Bij een publiekrechtelijke rechtsvorm is de samenwerking normaal gesproken gericht op het vergroten van de slagkracht van overheidsorganisaties en/of het verminderen van de kwetsbaarheid, terwijl tevens de kosten van de uitoefening van de betrokken taken beter kunnen worden beheerst c.q. beperkt. Een publiekrechtelijke rechtsvorm geeft minder speelruimte dan een privaatrechtelijke, omdat de bevoegdheden ervan niet verder kunnen reiken dan die van de deelnemende partijen.


We onderscheiden de volgende vormen van intergemeentelijke samenwerking:

Persoonlijke instellingen