Medezeggenschap

Uit ArenaWiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Medezeggenschap is een van de Fusie: Bijzonderheden.


Het is van belang de activiteiten in het kader van een herindelingproces uit te voeren in nauw overleg met vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemerszijde. Dit geldt ook voor de fase voor een definitief besluit tot of niet herindelen. Hierbij wordt rekening gehouden met rechten en plichten op het gebied van informatie (financiƫn en organisatie) advisering (personeel en organisatie) en instemming (arbeidsvoorwaarden).

Ingevolge de bepalingen van de Wet Algemene Regels Herindeling (Wet Ahri) zijn gemeenten jegens hun medewerk(st)ers verplicht de gevolgen voor de medewerkers van de overgang naar een nieuwe gemeente in kaart te brengen. In het realisatieplan zal uitgebreid aandacht moeten worden besteed aan de betrokkenheid van de medezeggenschapsorganen. Hierbij gaat het om:

In de initiatieffase en ontwerpfase ligt een belangrijke taak bij de gemeentesecretaris als het gaat om het informeren van en communiceren met de Ondernemingsraden / Georganiseerd Overleg. Klik hier voor een Sociaal Statuut Herindeling.

Persoonlijke instellingen