Productschap

Uit ArenaWiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Een productschap is een openbaar lichaam in het kader van de Wgr.


Een productschap is een Nederlandse publiekrechtelijke organisatie van de bedrijven die eenzelfde grondstof in opeenvolgende stadia bewerken. Een productschap heeft een publiekrechtelijke status en daarmee doorgaans ook de bevoegdheid om belastingen te heffen en bepaalde regels vast te stellen, maar tegelijkertijd fungeert het ook als belangenorganisatie voor bedrijven in de branche en als adviesorgaan voor de overheid.

De term productschap wordt gebruikt in de branches die werken met landbouwproducten. In andere gevallen spreekt men van een bedrijfschap.

Lijst van productschappen

Nederland telt op dit ogenblik 11 productschappen:

 • Hoofdproductschap Akkerbouw
 • Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten
 • Productschap Diervoeder
 • Productschap Dranken
 • Productschap Margarine, Vetten en OliĆ«n
 • Productschap voor Pluimvee en Eieren
 • Productschap Tuinbouw
 • Productschap voor Vee en Vlees
 • Productschap Vis
 • Productschap Wijn
 • Productschap voor Zuivel

Financiering

Net als bij de verwante Kamer van Koophandel worden de productschappen gefinancierd door heffingen op bedrijven.

Activiteiten

De voornaamste activiteiten van productschappen zijn:

 • Meepraten over regelgeving in Den Haag of Brussel
 • Financieren van onderzoek.
 • Reclamespotjes als "Breek de dag, tik een eitje" of "Kip, het meest veelzijdige stukje vlees".
 • Publiekrechtelijke taken uitvoeren zoals het innen van heffingen voor het Landbouwschap.
 • Het sectorbreed invoeren van bedrijfsefficiency-verhogende werkwijzen.
 • Meewerken aan richtlijnen ter verbetering van de kwaliteit en kwantiteit van de productie.
 • Het in werking zetten van certificering.
Persoonlijke instellingen