Verbonden partijen en herindeling

Uit ArenaWiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Verboden partijen en herindeling is een van de Fusie: Bijzonderheden.


Als er sprake is van (een voornemen) tot een herindeling dan is het raadzaam af te spreken hoe de komende periode omgegaan wordt met besluiten die gemaakt worden voor de “nieuwe gemeente”. Een bijzonder aspect daarvan betreft de verbonden partijen. Het is verstandig om aan de hand van een overzicht verbonden partijen te bepalen bij welke gemeenschappelijke regelingen of andere organisaties uittreding aan de orde is of kan komen. Hiermee dient vervolgens in overleg getreden te worden om de hoogte van de uittredingskosten te bepalen.

Aandachtspunt hierbij is echter dat keuzes voor partner(s) niet vooral afhankelijk zijn van de uittredingskosten, maar keuzes gemaakt worden op basis van een visie op taken en op samenwerking. Om deze reden wordt aanbevolen de uittredingsregelingen onderdeel te laten zijn van een meeromvattende notitie, waarin ook de taken- en samenwerkingsaspecten aan de orde komen. Voor een uitgebreidere analyse van verbonden partijen en herindeling is de betreffende notitie van Boskoop-Rijnwoude voorhanden (Media:Verbonden_partijen_en_Gemeentelijke_Herindeling.pdf‎).


Een onderzoek van de Rekenkamercommissie van de Gemeente Woerden van november 2007 naar de sturing en controle op verbonden partijen, is hier voor het hoofdrapport en hier voor de bijlagen te vinden.

Persoonlijke instellingen